Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGÂN LONG

11/8/1 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel         : 08 6297 8588

 Fax       : 08 6297 8583

MST      : 0312464617

Website : www.coffa.vn  và www.coffa.com.vn          

 Email    : tuan.nganlong@coffa.vn 

 

 

 

 

Họ tên*
Địa chỉ
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*