Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGÂN LONG
Ơn giời, cốp pha phủ phim Ngân Long đây rồi!
Ngân Long là nhà phân phối sản phẩm ván ép cốp pha phủ phim nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, chung tay góp sức đưa công trình xây dựng Việt Nam đạt đẳng cấp tiêu chuẩn...
Sáng tạo & táo bạo đối đầu với rủi ro và thách thức