Đặc tính

Thật ra rất đơn giản, chữ WBP là viết tắt của “Water Boiled Proof” (dịch nghĩa tiếng Việt là chống nước đun sôi). Như vậy hiểu về cơ bản thì ván ép sử dụng keo WBP là ván ép có khả năng...