Đặc tính

Sự khác biệt chúng tôi muốn đề cập ở đây là về chất lượng của những tấm ván ép mà chúng ta nhìn có vẻ giống nhau, càng ngạc nhiên hơn khi giá thành lại rất cạnh tranh với chất lượng như...
Làm thế nào phân biệt được đâu là tấm ván cốp pha phủ phim Poplar , đâu là Hardwood….?Nhìn qua thì nó như nhau vì đa số nhà cung cấp không in chữ Poplar hay hardwood lên bề mặt ván ,mà có in lên thì...