Đặc tính

Khi dùng ván ép cốp pha phủ phim để thi công sàn hay cột vách, để có thể sử dụng loại cốp pha được nhiều lần và thi công một cách hiệu quả nhất, các nhà thầu xây dựng nên thực hiện theo...