Đặc tính

Keo phủ cạnh được sử dụng khi ván ép cốp pha được cắt ra, nó được quét lên cạnh ván khi bạn cắt ra dùng cho cột, đà...Keo phủ cạnh có tác dụng chống thấm nước, ngăn không cho nước, betong...