Đặc tính

Nhìn chung thì hai loại ván này khá giống nhau(cùng kích cỡ, màu sắc logo phim). Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra hai điểm khác nhau cơ bản : trọng lượng và màu sắc của thớ gỗ khi dùng cưa cắt...